Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-13

26 MAART 1996

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ­ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 95 van de heer Destexhe d.d. 14 februari 1996 (Fr.) :
Statuut van de Bosniërs in België.

Op 15 december 1995 stelde u onder nr. 70 (bulletin van Vragen en Antwoorden , Senaat, nr. 9 van 30 januari 1996, blz. 412) de volgende vraag betreffende het in rand vermelde onderwerp :

« Vóór maart 1995 beschikten de Bosniërs die tijdelijk in België verblijven over het document « bijlage 3 », dat hun het statuut van « ontheemde » toekende.

Sedert maart 1995 is die « bijlage 3 » vervangen door een « bijlage 26 » dat hun het statuut van politiek-asielzoeker toekent, maar dat document moet elke maand na de instemming van de gemeente worden vernieuwd.

Niettegenstaande de akkoorden van Dayton is de toestand in Bosnië bovendien nog lang niet gestabiliseerd.

Kan de geachte minister mij zeggen :

1. Wat het huidige statuut is van de personen die uit Bosnië komen;

2. Hoe dat statuut volgens hem zal evolueren. »

Tot op heden mocht ik dienaangaande nog geen antwoord ontvangen. Derhalve ben ik zo vrij deze vraag opnieuw aan u voor te leggen. Mag ik aandringen op een spoedige mededeling van uw standpunt ?