Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-12

12 MAART 1996

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ≠ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 33 van de heer Destexhe d.d. 5 februari 1996 (Fr.) :
Belgische waarnemers in de Palestijnse autonome gebieden tijdens de verkiezingen.

Ik zou u een aantal vragen willen stellen betreffende de Belgische waarnemers die aanwezig waren in de Palestijnse autonome gebieden tijdens de verkiezingen.

1. Hoeveel parlementaire waarnemers waren in naam van de Belgische regering aanwezig in de Palestijnse autonome gebieden tijdens de verkiezingen ?

2. Aan de hand van welke criteria werden zij gekozen ?

3. Klopt het dat sommigen onder hen niet over enige bijzondere kennis van de regio beschikten ?

4. Waarom werd de heer Bichara Khader, die de Belgische nationaliteit bezit, hoogleraar is aan de UCL en gespecialiseerd in de problematiek van het Midden-Oosten, niet ter plaatse gestuurd ?


Antwoord : 1. De Belgische waarnemers van het Parlement waren met zes (drie van de Senaat en drie van de Kamer).

2. De keuze was uitsluitend door de respectieve Bureaus van de Kamer en van de Senaat gedaan.

3. Zoals hierboven vermeld, werd het ministerie van Buitenlandse zaken niet bij die keuze betrokken.

4. De kandidatuur van de heer Bichara Khader voor een post bij de Europese verkiezingseenheid werd door de vertegenwoordiger van de Europese Commissie verworpen. BelgiŽ heeft zijn spijt over die beslissing uitgedrukt.