Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-59

ZITTING 1997-1998

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie Telecommunicatie

Vraag nr. 508 van de heer Destexhe d.d. 17 oktober 1997 (Fr.) :
Wijziging van de Belgacom-tarieven.

In juni heeft Belgacom, in het vooruitzicht van de liberalisering van de telecommunicatiemarkt, een daling van de tarieven aangekondigd voor 85 % van de particuliere gebruikers.

Na een meer gedetailleerde analyse stelt de pers echter vast dat 46 % van de telefoonrekeningen van particuliere klanten zal dalen met 5 tot 20 %, 39 % met 5 tot 1 % en dat de overige 15 % zullen schommelen tussen een daling van 1 % en een toename van 15 %.

De nieuwe tarifering verlaagt inderdaad de prijs van een groot aantal interzonale gesprekken tussen aangrenzende zones, die voortaan tegen het zonaal tarief worden aangerekend. De gebruikers in de grote steden, die vooral zonale gesprekken voeren worden echter benadeeld.

Volgens de krant L'Écho zal de prijs voor zonaal verkeer met 11 tot bijna 50 % toenemen, ongeacht de uren waarop men belt. Vanaf maart 1998 zal de gebruiker niet langer 6,5 frank betalen voor 12 minuten maar 1 frank per minuut.

Dit kan een ernstig probleem gaan vormen voor de gebruikers van het Internet.

Wat vindt u van de nieuwe tarieven die Belgacom toepast ?