Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-73

ZITTING 1997-1998

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 1003 van de heer Destexhe d.d. 9 april 1998 (Fr.) :
Druk van de Belgische regering inzake mensenrechten bij bilaterale contacten tussen BelgiŽ en de Volksrepubliek China.

In haar contacten met de Volksrepubliek China geeft de Belgische regering de voorkeur aan bilaterale contacten om resultaten te bereiken inzake mensenrechten in Tibet en in China. Heeft dit discrete beleid totnogtoe al resultaten gehad ? Kunt u mij eventueel zeggen :

≠ bij welke gelegenheden in de loop van 1996 en 1997 concrete gevallen werden aangesneden;

≠ over het lot van welke personen besprekingen hebben plaatsgehad;

≠ welke resultaten bereikt zijn voor elk geval afzonderlijk ?

Kunt u mij ook zeggen of de twee voorgaande jaren op initiatief van vertegenwoordigers van de Belgische overheid besprekingen konden worden gevoerd over het statuut van Tibet en over de opening van onderhandelingen zonder voorafgaande voorwaarden tussen de Tibetaanse regering in ballingschap en de Chinese regering ?