Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-71

ZITTING 1997-1998

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie (Economie)

Vraag nr. 905 van de heer Destexhe d.d. 6 maart 1998 (Fr.) :
Aanvullende pensioenen in de interne markt.

De Commissie van de Europese Gemeenschappen heeft op 10 juni 1997 een groenboek gepubliceerd met betrekking tot de aanvullende pensioenen in de interne markt.

Op blz. 34 geeft tabel IX een ovezicht van de nationale regelgevingen die van toepassing zijn op de portefeuilles van de pensioenfondsen (tweede pijler). Op blz. 36 geeft een tabel het overzicht van de regels die van toepassing zijn op de levensverzekeringsmaatschappijen (derde pijler). Elke tabel vermeldt de namen van de landen, met daarnaast telkens de beperkingen.

Kunt u mij zeggen waarom BelgiŽ niet voorkomt in deze twee tabellen ?

Antwoord : Het geachte lid vindt hierbij het antwoord op zijn vraag.

Bij de voorbereiding van het groenboek heeft de Commissie noch het departement van Economische Zaken, noch de Controledienst voor de Verzekeringen ondervraagd.

Overigens bevatten de bronnen die onder de twee tabellen, aangehaald door het geachte lid, vermeld worden door de Commissie wel degelijk inlichtingen betreffende BelgiŽ.

Tenslotte wordt, op twaalf tabellen van het groenboek die gegevens overnemen per land, het geheel der Lid-Staten van de Europese Unie slechts twee maal opgenomen. Acht tabellen vermelden BelgiŽ en slechts drie landen (Duitsland, Groot-BrittanniŽ en Nederland) staan in de twaalf tabellen.

Het lijkt bijgevolg dat de auteurs van het groenboek zich tevreden hebben gesteld met de gegevens in hun bezit, ofwel dat zij er bewust bepaalde hebben weggelaten die zij misschien overtollig of niet van betekenis achtten.