Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-65

ZITTING 1997-1998

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen

Vraag nr. 736 van de heer Destexhe d.d. 23 december 1997 (Fr.) :
Uitsluiting van de rusthuizen uit de privť-sector uit het sociale en het commerciŽle luik van Maribel.

De federale regering heeft verklaard dat zij voorrang wil verlenen aan de werkgelegenheid. De Maribel-operatie werd gewijzigd om tegemoet te komen aan de kritiek van de Europese Unie en er werd een sociale Maribel ingevoerd.

De commerciŽle privť-rusthuizen worden wettelijk uitgesloten van het toepassingsgebied van de commerciŽle zowel als van de niet-commerciŽle Maribel, net zoals de banken, de verzekeringsmaatschappijen en de petrochemische industrie.

Hoe kan de geachte minister een dergelijke discriminatie verantwoorden van een sector die meer dan 1 000 instellingen telt, die trouwens aan dezelfde wetgeving onderworpen zijn als de privť-instellingen met het statuut van een VZW ?