Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-79

ZITTING 1997-1998

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel

Vraag nr. 833 van de heer Destexhe d.d. 6 februari 1998 (Fr.) :
Babylopers. ≠ Reglementering.

Enkele weken geleden heeft men op de televisie ouders gewaarschuwd voor de gevaren van het gebruik van babylopers. Ook het meest recente nummer van Test-Aankoop is aan dit probleem gewijd.

Het gebruik van babylopers, die normaal ontworpen zijn om kinderen te helpen bij hun eerste stapjes, is gevaarlijk, niet alleen omdat ze niet veilig zijn (ze zijn namelijk de oorzaak van vele ongelukken), maar ook vanuit medisch oogpunt (omdat ze de motorische ontwikkeling van het kind afremmen).

Blijkens een studie uitgevoerd met de steun van de Europese Unie door twaalf verbruikersverenigingen zijn tussen 1983 en 1996 5 541 ongelukken gebeurd met babylopers. In 93 % van de gevallen was een chirurgische ingreep nodig. Valpartijen zijn de voornaamste oorzaak van de ongelukken. Doordat de actieradius van het kind groter wordt, kan het gemakkelijker op gevaarlijke plaatsen komen.

In deze studie werden ook 31 modellen van babylopers op hun veiligheid getest. Er zijn talrijke gebreken : gebrek aan stabiliteit, wieltjes op de verkeerde plaats, aanwezigheid van loszittende onderdelen die het kind zou kunnen inslikken, mogelijkheid om de zitting zo laag in te stellen dat veel te kleine kinderen erin geplaatst kunnen worden, ...

Op Europees niveau wordt een norm voorbereid en het doel is de voorstellen op de werkelijkheid af te stemmen, alsook de nadruk te leggen op bepaalde gebreken.

Kan de geachte minister mij zeggen of er in BelgiŽ plannen bestaan om het gebruik van deze babylopers te reglementeren ?

Antwoord : In verband met de vraag van het geachte lid, verwijs ik graag naar mijn antwoord op de vraag nr. 321 van 28 januari 1998 van mevrouw de volksvertegenwoordiger Burgeon, welke dezelfde problematiek behandelt (bulletin van Vragen en Antwoorden , Kamer, 1997-1998, blz. 17123).