Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-82

ZITTING 1997-1998

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 1110 van de heer Destexhe d.d. 29 mei 1998 (Fr.) :
Vergoedingen voor verliezen geleden in Rwanda en Burundi.

Er is een wet die bepaalt dat Belgen die schade hebben geleden als gevolg van de onafhankelijkheid van Congo, daarvoor een schadevergoeding kunnen krijgen van de Belgische regering.

Wat te denken van de massale plunderingen die in Rwanda hebben plaatsgehad ?

Kunt u mij zeggen of er een wet bestaat met betrekking tot vergoedingen voor verliezen geleden in Rwanda of Burundi ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat er geen wet bestaat die schadevergoedingen toekent voor geleden verliezen in Rwanda en Burundi ter gelegenheid van de overgang tot de onafhankelijkheid van deze landen.

De aanvragen die voorgelegd werden voor uitbreiding tot deze twee landen van het toepassingsgebied van de wet van 14 april 1965 betreffende de financiŽle staatstussenkomst wegens schade aan private goederen, veroorzaakt in verband met de overgang van Congo tot de onafhankelijkheid, werden sinds de invoegetreding van de wet door de betrokken regeringen nooit goedgekeurd. Deze kwestie werd voor de laatste keer behandeld in 1987 en kreeg hetzelfde antwoord.

De beweegreden is te zoeken in het feit dat de schade geleden in Congo het gevolg was van de toekenning van de onafhankelijkheid door BelgiŽ aan zijn oud-kolonie, terwijl in Rwanda-Urundi de schade het gevolg was van de onafhankelijkheid die werd toegekend door een beslissing van de VN, waarvan BelgiŽ slechts mandataris was.