1-904/1

1-904/1

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

11 MAART 1998


Voorstel van resolutie betreffende de benoeming van Generaal Augusto Pinochet tot senator voor het leven

(Ingediend door de heer Destexhe)


TOELICHTING


Een internationale protestcampagne tegen de benoeming van generaal Augusto Pinochet tot senator voor het leven kan de Chileense regering en het Chileense volk helpen hun smartelijk verleden achter zich te laten en de leiders van de dictatuur, die politieke misdaden en schendingen van de mensenrechten begaan hebben, definitief van het politieke toneel te verwijderen.

Alain DESTEXHE.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE


De Senaat,

Overwegende dat generaal Augusto Pinochet aan de oorsprong staat van de bloedige militaire staatsgreep van 1973;

Overwegende dat hij verantwoordelijk moet worden gesteld voor de moord op duizenden mensen en dat hij eveneens verantwoordelijk moet worden gesteld voor tal van schendingen van de mensenrechten alsmede voor honderden verdwijningen;

Overwegende dat Chili een volwaardige democratie is geworden en dat dit land afstand moet doen van de praktijken die het van de dictatuur heeft gerfd;

Overwegende dat deze zetel van senator voor het leven toekomt aan de president van de republiek;

Overwegende dat dit een belediging is voor de nagedachtenis van de slachtoffers van de Chileense dictatuur;

Overwegende dat dit een gevaarlijk precedent is voor alle landen die een dictatuur achter de rug hebben;

Overwegende dat generaal Augusto Pinochet op een dag voor de rechtbank rekenschap zal moeten afleggen voor zijn misdaden;

Betreurt de benoeming van Augusto Pinochet tot senator voor het leven,

Protesteert tegen deze beslissing van de Chileense regering,

Vraagt de Chileense regering de grondwet van 1980 te hervormen omdat deze grondwet onder meer in het statuut van senator voor het leven voorziet en derhalve onaangepast is,

Vraagt dat deze resolutie overgezonden wordt aan de president van de Republiek Chili alsmede aan de voorzitter van de Chileense Senaat.

Alain DESTEXHE.