1-707/6

1-707/6

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

29 JANUARI 1998


Wetsontwerp tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ


Evocatieprocedure


AMENDEMENT

ingediend na de goedkeuring van het verslag


Nr. 12 VAN DE HEER COENE

Art. 27

Het tweede en derde lid vervangen door de volgende bepaling :

ę Voor de mandaten van de leden die op het ogenblik van de aanneming van deze wet de volle leeftijd van 67 jaar hebben overschreden, blijven de bepalingen van het koninklijk besluit van 14 oktober 1937 houdende vaststelling van een grensleeftijd van kracht. Ľ

Verantwoording

De bepaling dat de minister van FinanciŽn een beperkte verlenging van een lopend mandaat kan toestaan, is in strijd met de vereiste van onafhankelijkheid van de bestuurders van de nationale banken ten overstaan van de politieke overheden.

Luc COENE.