1-844/1

1-844/1

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

15 JANUARI 1998


Voorstel van resolutie betreffende het bloedbad in de staat Chiapas (Mexico)

(Ingediend door mevrouw Lizin en de heer Mahoux)


VOORSTEL VAN RESOLUTIE


De Senaat,

≠ Kennis genomen hebbende van de vier uur durende en bijzonder gruwelijke slachtpartij die plaatsgehad heeft in Acteal in de staat Chiapas (Mexico) bij de stad San Cristobal de las Casas, waarbij 46 personen, onder wie 25 vrouwen van wie er bovendien vier zwanger waren, en voorts 15 kinderen, onder wie ťťn baby, neergemaaid werden door een gewapend paramilitair commando zonder dat de plaatselijke regeringsoverheid het nodig heeft geacht in te grijpen, ofschoon zij zich in de nabijheid bevond. De 46 Tzotzil-indianen werden vermoord om geen andere reden dan dat zij potentiŽle medestanders van de Zapatisten waren;

≠ Overwegende dat Mexico te Parijs tijdens het bezoek en de toespraak van de heer Zedillo, Mexicaans president, niet tegelijk de democratie, de mensenrechten en de vrede kan verdedigen en toestaan dat doodseskaders volledig straffeloos terreur zaaien in Chiapas;

≠ Ten zeerste bezorgd over het heersend geweld dat in de staat Chiapas alsmaar toeneemt. In Acteal werden er tot heden 46 doden geteld. Sedert april 1995 werden er in Chiapas echter 150 moorden gepleegd op medestanders van de Zapatisten;

≠ Gelet op het diepmenselijk drama waartoe dit bloedbad in Acteal in de staat Chiapas heeft geleid;

≠ Aangezien hij niet ongevoelig kan blijven voor deze laffe daad;

≠ Veroordeelt in de scherpste bewoordingen het bloedbad in Acteal in de staat Chiapas;

≠ Vraagt volledige klaarheid over de gebeurtenissen rond het bloedbad in Acteal, eventueel door een officiŽle onderzoekscommissie die zich snel en grondig van haar taak kwijt;

≠ Vraagt dat de schuldigen, de opdrachtgevers en hun medeplichtigen worden berecht;

≠ Vraagt dat er onverwijld maatregelen worden genomen om het leven van de autochtone bevolking van Chiapas te beschermen opdat er een eind komt aan de verreikende teloorgang van de wettelijkheid en de stelselmatige bedreiging en intimidering van de indianen;

≠ Vraagt de ontbinding van de paramilitaire eenheden;

≠ Vraagt de onmiddellijke uitvoering van de akkoorden van San Andres, ondertekend door de regering en de Zapatisten, als de enige weg naar een blijvende vrede;

≠ Verzoekt de minister van Buitenlandse Zaken bij de Mexicaanse overheid de nodige stappen te doen, zowel bilateraal als in Europees verband.

Anne-Marie LIZIN.
Philippe MAHOUX.