1-821/2

1-821/2

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

19 DECEMBER 1997


Wetsvoorstel houdende de oprichting van een Tabakspreventiefonds


ADVIES

UITGEBRACHT NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE FINANCI╦N EN DE ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR DE HEER HAPPART


Zie Gedr. St. 1-811/2