1-539/5

1-539/5

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997

11 MAART 1997


Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973


AMENDEMENT

ingediend na de goedkeuring van het verslag


Nr. 16 VAN MEVROUW CORNET D'ELZIUS EN DE HEER FORET

Art. 3

Artikel 70, § 2, eerste lid, 2º, voorgesteld in het 2º van dit artikel, aanvullen met de woorden : « of bij een Belgische overheidsinstelling ».

Verantwoording

Zoals het ontwerp thans geformuleerd is kunnen leden van leidinggevende organen van overheidsinstellingen zoals de Nationale Bank, de openbare kredietinstellingen, de overheidsinstellingen voor sociale zekerheid, enz... niet in aanmerking worden genomen. Hun bijdrage zou nochtans van onschatbare waarde kunnen zijn voor de Raad van State, zowel op het niveau van de staatsraden als op dat van de bijzitters.

Christine CORNET D'ELZIUS.
Michel FORET.