Michel Foret - PRL-FDF
 
Eresenator
 
Geboren te Luik op 19 april 1948

Doctor in de rechten (ULg)
Gegradueerde in de informatica

Gewezen bestuurder-directeur van een vennootschap

Gewezen minister van de Waalse Regering

1974-1977 : kabinetsadviseur (minister van het Waalse Gewest, belast met Economie)
1976-1995 : gemeenteraadslid (Luik)
1981-1982 : schepen (Luik)
1982-1988 : opdrachthouder (minister van Justitie)
1983-1989 : bestuurder-directeur van de Nationale Maatschappij voor de Herstructurering van de Nationale sectoren
1989-1991 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1989-1991 en 1995-1999 : lid van de Waalse Gewestraad
1989-1991 en 1995-1999 : lid van de Raad van de Franse Gemeenschap
1991-1995 : provinciaal senator voor Luik
1995-1999 : senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap
1995-1999 : voorzitter van de PRL-FDF-fractie (Senaat)
1999-2004 : Waalse minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu
Juni - oktober 2004 : lid van de Waalse Gewestraad
Juni - oktober 2004 : lid van de Raad van de Franse Gemeenschap
2004-2015 : gouverneur van de provincie Luik

Commandeur in de Leopoldsorde (11 juni 2004)


Heeft in de Senaat 4 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1995-1999      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Justitie
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor Herziening van de Grondwet en Hervorming der Instellingen
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Infrastructuur
15/10/1992-12/4/1995 Lid Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van de ontwerpen van wet betreffende het Akkoord van Schengen
10/3/1993-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Aangelegenheden
7/6/1994-12/4/1995 Plaatsvervanger Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van het ontwerp van wet tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 1935
27/6/1995-9/11/1995 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging van de Senaat
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de Justitie
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse en de Administratieve Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie belast met de parlementaire begeleiding van de Vaste Comités van toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
12/7/1995-5/5/1999 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
9/11/1995-5/5/1999 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging van de Senaat
8/10/1996-5/2/1998 Plaatsvervanger Parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in België
5/12/1996-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
31/3/1998-20/4/1998 Lid Werkgroep Comités P & I (Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden)