1-466/2

1-466/2

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997

14 NOVEMBER 1996


Voorstel van resolutie betreffende de situatie van het gebied rond de Grote Meren en Oost-Zaļre in het bijzonder


AMENDEMENT


Nr. 1 VAN DE HEER DESTEXHE

In de tweede considerans na de woorden « de honderdduizenden vluchtelingen » en de woorden « te helpen » invoegen de woorden « en de Zaļrese bevolking ».

Alain DESTEXHE.