1-785/2

1-785/2

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

19 NOVEMBER 1997


Voorstel van resolutie betreffende de veroordeling van de Belgische buschauffeur Willy Sollie in Wit-Rusland


AMENDEMENT


Nr. 1 VAN DE HEER HOSTEKINT EN MEVROUW THIJS

In het beschikkend gedeelte, de tekst van het derde gedachtestreepje vervangen als volgt :

na de normale rechtsgang, indien nodig, een eventueel gratieverzoek te ondersteunen bij de bevoegde autoriteiten, .

Verantwoording

De betrokkene moet zelf een gratieverzoek indienen. De Belgische regering kan enkel ondersteunen.

Patrick HOSTEKINT.
Erika THIJS.