1-363/7

1-363/7

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997

14 JANUARI 1997


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van artikel 59 van de Grondwet


AMENDEMENT ingediend na de goedkeuring van het verslag


Nr. 15 VAN DE HEER ERDMAN

Enig artikel

In het laatste lid van het enig artikel de volgende wijzigingen aanbrengen :

A. In de Nederlandse tekst het woord « aanhouding » vervangen door het woord « hechtenis » ;

B. In de Franse tekst de woorden « L'arrestation » vervangen door de woorden « La détention » ;

C. In de Duitse tekst de woorden « Die Festnahme » vervangen door de woorden « Die Haft » .

Verantwoording

De aanhouding (arrestation) is een maatregel die onmiddellijk afloopt maar die als gevolg heeft dat de betrokkene in hechtenis blijft (en détention) .

De voortdurende toestand is dus de hechtenis en het is die welke geschorst moet kunnen worden.

De oorspronkelijke tekst van artikel 59 gebruikt ook de terminologie « hechtenis » (détention) .

Fred ERDMAN.