1-147/3

1-147/3

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997

22 OKTOBER 1996


Wetsvoorstel betreffende de aanwerving, de bevordering en de beoordeling van griffiers, secretarissen en personeel van de rechterlijke orde


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE UITGEBRACHT DOOR DE HEREN BOURGEOIS EN HOTYAT


Zie Gedr. St. 1-270/3 - 1996/1997

Zie :

Gedr. St. van de Senaat :

1-147 - 1995/1996 :

Nr. 1 : Wetsvoorstel.

Nr. 2 : Amendementen.