S. 6-519 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet
Elisabeth Meuleman    Cťcile Thibaut    Petra De Sutter    HťlŤne Ryckmans    Philippe Henry    Annemie Maes   

herziening van de grondwet
duurzame ontwikkeling
beleid inzake klimaatverandering
biodiversiteit
overheidsapparaat
buitenlandse staatsburger
stemrecht
gelijke behandeling
gehandicapte
welzijn van dieren
sociaal welzijn
persvrijheid
indeling in kiesdistricten
Koning en Koninklijke familie
Grondwettelijk Hof (BelgiŽ)
Hoge Raad voor de Justitie
toezicht op de grondwettigheid
strafrechtspraak
institutionele hervorming
Eerste Kamer
Europese verkiezing
regionale verkiezingen
seksuele minderheid
rechten van het individu
verzoekschrift
referendum
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
jurisdictiebevoegdheid
provincie
parlementair toezicht
oorlog
strijdkrachten in het buitenland
gelijke behandeling van man en vrouw
raad van ministers
internationaal recht-intern recht
sociale rechten
economische rechten
bemiddelaar
verkiesbaarheid
onderwijs
tweetaligheid
belastingbeleid
lokale belasting
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-519/1 6-519/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 28/3/2019
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/3/2019   Indiening Doc. 6-519/1 6-519/1 (PDF)
29/3/2019   Inoverwegingneming
29/3/2019   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
29/3/2019   Verzending naar commissie
23/4/2019   Inschrijving op agenda
23/4/2019   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Anne Barzin, Benjamin Dalle
23/4/2019   Bespreking Doc. 6-526/1 6-526/1 (PDF)
23/4/2019   Vervalt
Aanneming van het voorstel 6-526 opgesteld in commissie
Doc. 6-526/2 6-526/2 (PDF)
23/4/2019   Einde behandeling
23/4/2019   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 23/4/2019

Kruispuntbank van de wetgeving