S. 6-419 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een zone 30 en de verbetering van de verkeersveiligheid rond alle kinderopvangcentra, en niet alleen rond scholen
Anne Barzin    Gilles Mouyard    Karin Brouwers    Steven Vanackere   

onderwijsinstelling
kind
wegverkeer
verkeersveiligheid
motie van het Parlement
verkeersregels
stedelijke infrastructuur
snelheidsvoorschriften
kinderoppas

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-419/1 6-419/1 (PDF) Voorstel van resolutie 22/3/2018
6-419/2 6-419/2 (PDF) Verslag namens de commissie 10/12/2018
6-419/3 6-419/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 14/12/2018
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/3/2018   Indiening Doc. 6-419/1 6-419/1 (PDF)
23/3/2018   Inoverwegingneming
23/3/2018   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
14/12/2018   Inschrijving op agenda
14/12/2018   Algemene bespreking
14/12/2018   Stemming over het geheel: ne varietur (+34/-9/o0)
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
23/3/2018   Verzending naar commissie
12/11/2018   Inschrijving op agenda
12/11/2018   Aanwijzing rapporteur(s): Latifa Gahouchi
12/11/2018   Inleidende uiteenzetting door Anne Barzin
12/11/2018   Bespreking
10/12/2018   Inschrijving op agenda
10/12/2018   Bespreking
10/12/2018   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-2/o0)
10/12/2018   Aanneming zonder amendering
10/12/2018   Vertrouwen rapporteur
14/12/2018   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de Eerste Minister, de minister van Veiliheid en Binnenlandse Zaken, de minister van Justitie, de ministers-presidenten en de voorzitters van de parlementen van de Gewesten
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 14/12/2018
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
Niet geamendeerd 12/11/2018, 10/12/2018

Kruispuntbank van de wetgeving