S. 5-310 Dossierfiche K. 53-1685

Wetsontwerp tot invoeging van artikel 110/1 in de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, wat de aanwijzing betreft van een begunstigde in een levensverzekeringsovereenkomst
Guy Swennen   

erfenis
levensverzekering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-310/1 5-310/1 (PDF) Wetsvoorstel 13/10/2010
5-310/2 5-310/2 (PDF) Amendementen 5/4/2011
5-310/3 5-310/3 (PDF) Amendementen 28/6/2011
5-310/4 5-310/4 (PDF) Verslag namens de commissie 5/7/2011
5-310/5 5-310/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 5/7/2011
5-310/6 5-310/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 14/7/2011
K. 53-1685/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 15/7/2011
K. 53-1685/2 Amendement 12/10/2011
K. 53-1685/3 Amendementen 19/10/2011
K. 53-1685/4 Amendementen 16/11/2011
K. 53-1685/5 Verslag namens de commissie 21/11/2011
K. 53-1685/6 Tekst verbeterd door de commissie 21/11/2011
K. 53-1685/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 1/12/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/10/2010   Indiening Doc. 5-310/1 5-310/1 (PDF)
10/11/2010   Inoverwegingneming
10/11/2010   Verzending naar commissie: Justitie
7/7/2011   Inschrijving op agenda
14/7/2011   Algemene bespreking Hand. 5-30 Hand. 5-30 (PDF)
14/7/2011   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-30 Hand. 5-30 (PDF)
14/7/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o1) Hand. 5-30 Hand. 5-30 (PDF)
Doc. 5-310/6 5-310/6 (PDF)
  Commissie: Justitie
10/11/2010   Verzending naar commissie
30/3/2011   Inschrijving op agenda
30/3/2011   Verzending naar werkgroep: Werkgroep "Erfrecht"
5/7/2011   Inschrijving op agenda
5/7/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Rik Torfs
5/7/2011   Veslag aan de commissie
door mevrouw Taelman, voorzitter van de werkgroep "Erfrecht"
5/7/2011   Bespreking
5/7/2011   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
5/7/2011   Aanneming na amendering
5/7/2011   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-310/4 5-310/4 (PDF)
  Werkgroep "Erfrecht"
30/3/2011   Verzending naar werkgroep
30/3/2011   Inschrijving op agenda
30/3/2011   Bespreking
4/5/2011   Inschrijving op agenda
4/5/2011   Bespreking
18/5/2011   Inschrijving op agenda
18/5/2011   Uitgesteld
8/6/2011   Inschrijving op agenda
8/6/2011   Bespreking
28/6/2011   Inschrijving op agenda
28/6/2011   Einde behandeling
  [K2] Behandeling door Kamer
14/7/2011   Overzending
21/11/2011   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-1685/5
1/12/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 56, p. 46-53
1/12/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 56, p. 79
Doc. K. 53-1685/7
1/12/2011   Aanneming zonder amendering
1/12/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/1/2012   Bekrachtiging en afkondiging
24/2/2012   Bekendmaking (12684)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 14/7/2011
Commissie: Justitie
Geamendeerd 30/3/2011, 5/7/2011
Werkgroep "Erfrecht"
Behandeling beŽindigd 30/3/2011, 4/5/2011, 8/6/2011
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 1/12/2011
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 15/7/2011 60 12/12/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/1/2012 24/2/2012, blz 12684