S. 5-2888 Dossierfiche K. 53-3555

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, wat de financiering van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle betreft
Regering E. Di Rupo I  

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
financiering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3555/1 Wetsontwerp 11/4/2014
K. 53-3555/2 Amendement 22/4/2014
5-2888/1 5-2888/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 23/4/2014
K. 53-3555/3 Verslag namens de commissie 23/4/2014
K. 53-3555/4 Tekst aangenomen door de commissie 23/4/2014
K. 53-3555/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 23/4/2014
5-2888/2 5-2888/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/4/2014
5-2888/3 5-2888/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 24/4/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
11/4/2014   Indiening Doc. K. 53-3555/1
23/4/2014   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-3555/3
23/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 198, p. 47-49
23/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+116/-0/o10)
Integraal verslag nr. 198, p. 76-77
Doc. K. 53-3555/5
23/4/2014   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
23/4/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/4/2014   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2888/1 5-2888/1 (PDF)
23/4/2014   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
23/4/2014   Inschrijving op agenda
24/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
24/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
Doc. 5-2888/3 5-2888/3 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
23/4/2014   Verzending naar commissie
24/4/2014   Inschrijving op agenda
24/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Mohamed Daif
24/4/2014   Inleidende uiteenzetting
24/4/2014   Bespreking
24/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
24/4/2014   Aanneming zonder amendering
24/4/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
24/4/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
18/7/2014   Bekendmaking (54377-54380)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 23/4/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/4/2014
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 24/4/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 24/4/2014 15 8/5/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 24/4/2014 60 23/6/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/5/2014 18/7/2014, blz 54377-54380