S. 5-2872 Dossierfiche K. 53-622

Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen ter voorkoming van internationale kinderontvoeringen door een ouder
Corinne De Permentier   Jacqueline Galant   Denis Ducarme  

gemengd huwelijk
kinderbescherming
kind
vrijheidsberoving
burgerlijk recht
internationale conventie
ouderlijke macht
internationaal recht
Akkoord van Schengen
identiteitsbewijs
echtscheiding

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-622/1 Wetsvoorstel 18/11/2010
K. 53-622/2 Advies van de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 26/3/2014
K. 53-622/3 Amendementen 1/4/2014
K. 53-622/4 Verslag namens de commissie 9/4/2014
K. 53-622/5 Tekst aangenomen door de commissie 10/4/2014
K. 53-622/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/4/2014
5-2872/1 5-2872/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 23/4/2014
5-2872/2 5-2872/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/4/2014
5-2872/3 5-2872/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 24/4/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
18/11/2010   Indiening Doc. K. 53-622/1
25/11/2010   Inoverwegingneming
26/3/2014   Ontvangst extern advies: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Doc. K. 53-622/2
9/4/2014   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-622/4
22/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 196, p. 55-58
22/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+111/-0/o8)
Integraal verslag nr. 196, p. 70
Doc. K. 53-622/6
22/4/2014   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
22/4/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/4/2014   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2872/1 5-2872/1 (PDF)
23/4/2014   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
23/4/2014   Inschrijving op agenda
24/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
24/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o0) Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
Doc. 5-2872/3 5-2872/3 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
23/4/2014   Verzending naar commissie
24/4/2014   Inschrijving op agenda
24/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Mohamed Daif
24/4/2014   Bespreking
24/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
24/4/2014   Aanneming zonder amendering
24/4/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
24/4/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
23/7/2014   Bekendmaking (55037-55038)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 22/4/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/4/2014
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 24/4/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 23/4/2014 15 7/5/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 24/4/2014 60 23/6/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/5/2014 23/7/2014, blz 55037-55038