S. 5-2742 Dossierfiche K. 53-3299

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen
Regering E. Di Rupo I  

Sierra Leone
Internationaal Strafhof
Cambodja
justitiŽle samenwerking
Libanon
internationaal strafrecht
Internationaal Straftribunaal

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3299/1 Wetsontwerp 17/1/2014
K. 53-3299/2 Amendementen 12/2/2014
K. 53-3299/3 Verslag namens de commissie 4/3/2014
K. 53-3299/4 Tekst aangenomen door de commissie 6/3/2014
K. 53-3299/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/3/2014
5-2742/1 5-2742/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 14/3/2014
5-2742/2 5-2742/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/3/2014
5-2742/3 5-2742/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 20/3/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
17/1/2014   Indiening Doc. K. 53-3299/1
4/3/2014   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-3299/3
12/3/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
13/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr 189, p. 97-98
13/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+124/-1/o0)
Integraal verslag nr. 189, p. 150-151
Doc. K. 53-3299/5
  Commissie: Justitie
12/3/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
12/3/2014   Inschrijving op agenda
12/3/2014   Niet behandeld
14/3/2014   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
14/3/2014   Overzending Doc. 5-2742/1 5-2742/1 (PDF)
14/3/2014   Verzending naar commissie: Justitie
20/3/2014   Inschrijving op agenda
20/3/2014   Algemene bespreking Hand. 5-145 Hand. 5-145 (PDF)
20/3/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-145 Hand. 5-145 (PDF)
20/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-0/o0) Hand. 5-145 Hand. 5-145 (PDF)
Doc. 5-2742/3 5-2742/3 (PDF)
14/3/2014   Verzending naar commissie
18/3/2014   Inschrijving op agenda
18/3/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Els Van Hoof
18/3/2014   Bespreking
18/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
18/3/2014   Aanneming zonder amendering
18/3/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
in plenaire vergadering
20/3/2014   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
26/3/2014   Bekrachtiging en afkondiging
28/3/2014   Bekendmaking (27480-27498)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 13/3/2014
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/3/2014
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 18/3/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/3/2014 28/3/2014, blz 27480-27498