S. 5-2497 Dossierfiche K. 53-811

Wetsontwerp tot hervorming van de procedure van klachtenbehandeling bij de Hoge Raad voor de Justitie
Christian Brotcorne   Catherine Fonck   Sonja Becq  

Hoge Raad voor de Justitie
rechtsstelsel
rechtsmiddel
bemiddelaar

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-811/1 Wetsvoorstel 14/12/2010
K. 53-811/2 Amendement 10/6/2013
K. 53-811/3 Amendement 5/2/2014
K. 53-811/4 Verslag namens de commissie 14/2/2014
K. 53-811/5 Tekst aangenomen door de commissie 14/2/2014
K. 53-811/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/2/2014
5-2497/1 5-2497/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 21/2/2014
5-2497/2 5-2497/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/3/2014
5-2497/3 5-2497/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 27/3/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
14/12/2010   Indiening Doc. K. 53-811/1
16/12/2010   Inoverwegingneming
14/2/2014   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-811/4
20/2/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 187, p. 40-45
20/2/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+134/-0/o1)
Integraal verslag nr. 187, p. 76
Doc. K. 53-811/6
20/2/2014   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
21/2/2014   Overzending Doc. 5-2497/1 5-2497/1 (PDF)
21/2/2014   Verzending naar commissie: Justitie
20/3/2014   Inschrijving op agenda
27/3/2014   Algemene bespreking Hand. 5-146 Hand. 5-146 (PDF)
27/3/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-146 Hand. 5-146 (PDF)
27/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o0) Hand. 5-146 Hand. 5-146 (PDF)
Doc. 5-2497/3 5-2497/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
21/2/2014   Verzending naar commissie
18/3/2014   Inschrijving op agenda
18/3/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée
18/3/2014   Bespreking
18/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
18/3/2014   Aanneming zonder amendering
18/3/2014   Vertrouwen rapporteur
27/3/2014   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
4/4/2014   Bekrachtiging en afkondiging
14/5/2014   Bekendmaking (39042-39044)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 20/2/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/3/2014
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 18/3/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/4/2014 14/5/2014, blz 39042-39044