S. 5-2227 Dossierfiche K. 53-2940

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen
Regering E. Di Rupo I  

regelgevingsbeleid
wetgeving
Koning en Koninklijke familie
uitvaardiging van een wet

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2940/1 Wetsontwerp 10/7/2013
K. 53-2940/2 Amendement 15/7/2013
K. 53-2940/3 Verslag namens de commissie 17/7/2013
K. 53-2940/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/7/2013
5-2227/1 5-2227/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 18/7/2013
5-2227/2 5-2227/2 (PDF) Amendementen 18/7/2013
5-2227/3 5-2227/3 (PDF) Verslag namens de commissie 18/7/2013
5-2227/4 5-2227/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 18/7/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
10/7/2013   Indiening Doc. K. 53-2940/1
15/7/2013   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2940/3
16/7/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
17/7/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 157, p. 100-104 + p. 135
17/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+105/-12/o23)
Integraal verslag nr. 157, p. 135-136
Doc. K. 53-2940/4
  Commissie: Justitie
16/7/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
16/7/2013   Inschrijving op agenda
16/7/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée
16/7/2013   Inleidende uiteenzetting door Annemie Turtelboom,
minister van Justitie
16/7/2013   Bespreking
18/7/2013   Einde behandeling
17/7/2013   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
17/7/2013   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  [S2] Behandeling door Senaat
18/7/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/7/2013   Uitoefening evocatierecht (S1)
18/7/2013   Verzending naar commissie: Justitie
18/7/2013   Inschrijving op agenda
18/7/2013   Amendement opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
18/7/2013   Algemene bespreking Hand. 5-114 Hand. 5-114 (PDF)
18/7/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-114 Hand. 5-114 (PDF)
18/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-4/o14) Hand. 5-114 Hand. 5-114 (PDF)
18/7/2013   Verzending naar commissie
18/7/2013   Inschrijving op agenda
18/7/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée
18/7/2013   Bespreking
18/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-1/o3)
18/7/2013   Aanneming zonder amendering
18/7/2013   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
18/7/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
18/7/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/7/2013   Bekrachtiging en afkondiging
21/7/2013   Bekendmaking (45652-45653)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 17/7/2013
Commissie: Justitie
Behandeling beëindigd 16/7/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/7/2013
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 18/7/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/7/2013 5 23/7/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 19/7/2013 20 21/10/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/7/2013 21/7/2013, blz 45652-45653