S. 5-2189 Dossierfiche K. 53-2911

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken wat de termijn voor het in overeenstemming brengen van de akten betreft
Carina Van Cauter   Sonja Becq   Christian Brotcorne   Patrick Dewael   Philippe Goffin   Mohammed Jabour   Renaat Landuyt   Linda Musin  

vereniging
mede-eigendom
meergezinswoning

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2911/1 Wetsvoorstel 26/6/2013
K. 53-2911/2 Addendum 1/7/2013
K. 53-2911/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 4/7/2013
5-2189/1 5-2189/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 5/7/2013
5-2189/2 5-2189/2 (PDF) Verslag namens de commissie 10/7/2013
5-2189/3 5-2189/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 18/7/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
26/6/2013   Indiening Doc. K. 53-2911/1
27/6/2013   Inoverwegingneming
27/6/2013   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 152, p. 78
2/7/2013   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 538
4/7/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 154, p. 90-91
4/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+124/-0/o10)
Integraal verslag nr. 154, p. 99
Doc. K. 53-2911/3
4/7/2013   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
5/7/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
5/7/2013   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2189/1 5-2189/1 (PDF)
5/7/2013   Verzending naar commissie: Justitie
11/7/2013   Inschrijving op agenda
17/7/2013   Algemene bespreking Hand. 5-113 Hand. 5-113 (PDF)
18/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+66/-0/o0) Hand. 5-114 Hand. 5-114 (PDF)
Doc. 5-2189/3 5-2189/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
5/7/2013   Verzending naar commissie
10/7/2013   Inschrijving op agenda
10/7/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
10/7/2013   Inleidende uiteenzetting door Annemie Turtelboom,
minister van Justitie
10/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
10/7/2013   Aanneming zonder amendering
10/7/2013   Vertrouwen rapporteur
18/7/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/7/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/8/2013   Bekrachtiging en afkondiging
22/8/2013   Bekendmaking (55906)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 4/7/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 17/7/2013, 18/7/2013
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 10/7/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 6/7/2013 15 22/7/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 6/7/2013 60 25/11/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/8/2013 22/8/2013, blz 55906