S. 5-1885 Dossierfiche K. 53-2435

Wetsontwerp betreffende het burgerinitiatief in de zin van verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011
Regering E. Di Rupo I  

verordening (EU)
ministerie
verzoekschrift
Europees staatsburgerschap
participatieve democratie
recht van initiatief
elektronische overheid
homologatie
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2435/1 Wetsontwerp 9/10/2012
K. 53-2435/2 Verslag namens de commissie 3/12/2012
K. 53-2435/3 Tekst verbeterd door de commissie 3/12/2012
K. 53-2435/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/12/2012
5-1885/1 5-1885/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 17/12/2012
5-1885/2 5-1885/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/12/2012
5-1885/3 5-1885/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 21/12/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
9/10/2012   Indiening Doc. K. 53-2435/1
3/12/2012   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-2435/2
13/12/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 119, p. 70-73
13/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 120, p. 51
Doc. K. 53-2435/4
13/12/2012   Aanneming zonder amendering
25/10/2012   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/29 5-82/29 (PDF)
25/10/2012   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/29 5-82/29 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
14/12/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
17/12/2012   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1885/1 5-1885/1 (PDF)
17/12/2012   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
20/12/2012   Inschrijving op agenda
20/12/2012   Algemene bespreking Hand. 5-84 Hand. 5-84 (PDF)
21/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o0) Hand. 5-86 Hand. 5-86 (PDF)
Doc. 5-1885/3 5-1885/3 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
17/12/2012   Verzending naar commissie
18/12/2012   Inschrijving op agenda
18/12/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Cťcile Thibaut
18/12/2012   Inleidende uiteenzetting door JoŽlle Milquet,
vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
18/12/2012   Bespreking
18/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
18/12/2012   Aanneming zonder amendering
18/12/2012   Vertrouwen rapporteur
21/12/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
21/12/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
14/1/2013   Bekrachtiging en afkondiging
20/2/2013   Bekendmaking (9770-9771)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/12/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/12/2012, 21/12/2012
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/12/2012
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/12/2012 5 19/12/2012
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 18/12/2012 20 22/1/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/1/2013 20/2/2013, blz 9770-9771