S. 5-1256 Dossierfiche K. 53-2025

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 maart 1954 tot voorkoming en beteugeling der aanslagen op de vrije uitoefening van de door de Grondwet ingestelde soevereine machten, met het oog op een wijziging van de neutrale zone
Danny Pieters   

nationaal parlement
recht tot betogen
regionaal parlement
openbare veiligheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1256/1 5-1256/1 (PDF) Wetsvoorstel 11/10/2011
5-1256/2 5-1256/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/1/2012
K. 53-2025/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 27/1/2012
K. 53-2025/2 Verslag namens de commissie 22/2/2012
K. 53-2025/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 8/3/2012
                                      
Chronologie
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
10/10/2011   Inschrijving op agenda
11/10/2011   Verzending naar commissie
11/10/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Durnez
11/10/2011   Bespreking
24/1/2012   Inschrijving op agenda
24/1/2012   Hoorzitting met de heer Freddy Thielemans, burgemeester van de stad Brussel
24/1/2012   Bespreking
24/1/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
24/1/2012   Aanneming zonder amendering
24/1/2012   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 5-1256/2 5-1256/2 (PDF)
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/10/2011   Indiening Doc. 5-1256/1 5-1256/1 (PDF)
11/10/2011   Inoverwegingneming
11/10/2011   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
26/1/2012   Inschrijving op agenda
26/1/2012   Algemene bespreking Hand. 5-45 Hand. 5-45 (PDF)
26/1/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-45 Hand. 5-45 (PDF)
26/1/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o5) Hand. 5-45 Hand. 5-45 (PDF)
26/1/2012   Aanneming zonder amendering
  [K2] Behandeling door Kamer
26/1/2012   Overzending Doc. K. 53-2025/1
22/2/2012   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2025/2
8/3/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 74, p. 45-46
8/3/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+124/-0/o12)
Integraal verslag nr. 74, p. 80-81
Doc. K. 53-2025/3
8/3/2012   Aanneming zonder amendering
8/3/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/3/2012   Bekrachtiging en afkondiging
8/5/2012   Bekendmaking (27138)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 26/1/2012
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 11/10/2011, 24/1/2012
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 8/3/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/3/2012 8/5/2012, blz 27138