S. 4-1763 Dossierfiche K. 52-2486

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake Volksgezondheid
Regering Y. Leterme II  

sociaal achtergestelde groep
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
bestedingen voor gezondheid
administratieve formaliteit
fraude
verpakken
arbeidsinspectie
arbeidsongeschiktheid
administratieve sanctie
bewijs
etiketteren
laag inkomen
geneesmiddel
zwartwerk
administratieve bevoegdheid
gezondheidsverzorging
remgeld
ziekteverzekering
apotheker

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2486/1 Wetsontwerp 15/3/2010
K. 52-2486/2 Amendementen ingediend in de commissie 23/3/2010
K. 52-2486/3 Amendementen ingediend in de commissie 30/3/2010
K. 52-2486/4 Amendement ingediend in de commissie 30/3/2010
K. 52-2486/5 Verslag namens de commissie 7/4/2010
K. 52-2486/6 Verslag namens de commissie 14/4/2010
K. 52-2486/7 Tekst aangenomen door de commissies 20/4/2010
K. 52-2486/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 29/4/2010
4-1763/1 4-1763/1 (PDF) Wetsontwerp 3/5/2010
4-1763/2 4-1763/2 (PDF) Verslag namens de commissie 4/5/2010
4-1763/3 4-1763/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 6/5/2010
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
15/3/2010   Indiening Doc. K. 52-2486/1
20/4/2010   Aanneming door de commissies (geamendeerd) Doc. K. 52-2486/7
29/4/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 151, p. 42-43
29/4/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+126/-0/o15)
Integraal verslag nr. 152, p. 9
Doc. K. 52-2486/8
29/4/2010   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
30/4/2010   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
3/5/2010   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-1763/1 4-1763/1 (PDF)
3/5/2010   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
5/5/2010   Inschrijving op agenda
6/5/2010   Algemene bespreking Hand. 4-121 Hand. 4-121 (PDF)
6/5/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o9) Hand. 4-122 Hand. 4-122 (PDF)
Doc. 4-1763/3 4-1763/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
3/5/2010   Verzending naar commissie
4/5/2010   Inschrijving op agenda
4/5/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Els Schelfhout, Zakia Khattabi
4/5/2010   Bespreking
4/5/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
4/5/2010   Aanneming zonder amendering
4/5/2010   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1763/2 4-1763/2 (PDF)
6/5/2010   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
7/5/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/5/2010   Bekrachtiging en afkondiging
2/6/2010   Bekendmaking (34353-34363)
8/6/2010   Erratum (36069)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 29/4/2010
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 6/5/2010
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 4/5/2010
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 1/5/2010 15 17/5/2010
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 4/5/2010 60 2/7/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/5/2010 2/6/2010, blz 34353-34363
Errata
Op 8/6/2010, blz 36069