S. 4-1761 Dossierfiche K. 52-2467

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 maart 2000 tot oprichting van een Instituut voor bedrijfsjuristen
Regering Y. Leterme II  

beroepsorde
toegang tot het beroepsleven
rechterlijk beroep
beroepsorganisatie
interpretatie van het recht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2467/1 Wetsontwerp 9/3/2010
K. 52-2467/2 Amendement 23/3/2010
K. 52-2467/3 Verslag namens de commissie 14/4/2010
K. 52-2467/4 Tekst aangenomen door de commissie 14/4/2010
K. 52-2467/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 29/4/2010
4-1761/1 4-1761/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 3/5/2010
4-1761/2 4-1761/2 (PDF) Verslag namens de commissie 4/5/2010
4-1761/3 4-1761/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 6/5/2010
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
9/3/2010   Indiening Doc. K. 52-2467/1
14/4/2010   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 52-2467/3
29/4/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 151, p. 16-17
29/4/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+126/-14/o1)
Integraal verslag nr. 152, p. 5-6
Doc. K. 52-2467/5
29/4/2010   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
30/4/2010   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
3/5/2010   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-1761/1 4-1761/1 (PDF)
3/5/2010   Verzending naar commissie: Justitie
5/5/2010   Inschrijving op agenda
6/5/2010   Algemene bespreking Hand. 4-121 Hand. 4-121 (PDF)
6/5/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-8/o0) Hand. 4-122 Hand. 4-122 (PDF)
Doc. 4-1761/3 4-1761/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
3/5/2010   Verzending naar commissie
3/5/2010   Inschrijving op agenda
3/5/2010   Aanwijzing rapporteur(s): André du Bus de Warnaffe
3/5/2010   Bespreking
3/5/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+12/-0/o0)
3/5/2010   Aanneming zonder amendering
3/5/2010   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1761/2 4-1761/2 (PDF)
6/5/2010   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
7/5/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/5/2010   Bekrachtiging en afkondiging
7/6/2010   Bekendmaking (35846)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 29/4/2010
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 6/5/2010
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 3/5/2010
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 1/5/2010 15 17/5/2010
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 4/5/2010 60 2/7/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/5/2010 7/6/2010, blz 35846