S. 4-1728 Dossierfiche K. 52-2450

Wetsontwerp tot invoering van een vrijstelling van de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen ten voordele van de ziektekostenverzekeringen die een hoog niveau van bescherming aanbieden
Regering Y. Leterme II  

zegelrecht
belastingontheffing
Wetboek Diverse Rechten en Taksen
particuliere verzekering
ziekteverzekering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2450/1 Wetsontwerp 26/2/2010
K. 52-2450/2 Amendementen 10/3/2010
K. 52-2450/3 Verslag namens de commissie 19/3/2010
K. 52-2450/4 Tekst aangenomen door de commissie 19/3/2010
K. 52-2450/5 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 24/3/2010
K. 52-2450/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/3/2010
4-1728/1 4-1728/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 26/3/2010
4-1728/2 4-1728/2 (PDF) Verslag namens de commissie 30/3/2010
4-1728/3 4-1728/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 1/4/2010
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
26/2/2010   Indiening Doc. K. 52-2450/1
19/3/2010   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 52-2450/3
24/3/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 148, p. 1-14
25/3/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 149, p. 68-69
25/3/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+110/-0/o10)
Integraal verslag nr. 149, p. 69
Doc. K. 52-2450/6
25/3/2010   Aanneming na amendering door commissie
4/3/2010   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/28 4-82/28 (PDF)
4/3/2010   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/28 4-82/28 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
26/3/2010   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
26/3/2010   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-1728/1 4-1728/1 (PDF)
26/3/2010   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
31/3/2010   Inschrijving op agenda
1/4/2010   Algemene bespreking Hand. 4-118 Hand. 4-118 (PDF)
1/4/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-0/o12) Hand. 4-119 Hand. 4-119 (PDF)
Doc. 4-1728/3 4-1728/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
26/3/2010   Verzending naar commissie
29/3/2010   Inschrijving op agenda
29/3/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Roland Duchatelet
29/3/2010   Inleidende uiteenzetting door Bernard Clerfayt,
staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude
29/3/2010   Bespreking
Einde van de bespreking
30/3/2010   Inschrijving op agenda
30/3/2010   Bespreking
30/3/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
30/3/2010   Aanneming zonder amendering
30/3/2010   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1728/2 4-1728/2 (PDF)
1/4/2010   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
2/4/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
18/4/2010   Bekrachtiging en afkondiging
11/6/2010   Bekendmaking (36703-36704)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 24/3/2010, 25/3/2010
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 1/4/2010
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 29/3/2010, 30/3/2010
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 27/3/2010 5 31/3/2010
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 27/3/2010 20 3/5/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/4/2010 11/6/2010, blz 36703-36704