S. 4-1726 Dossierfiche K. 52-2407

Wetsontwerp tot aanvulling, wat de verhaalmiddelen betreft, van de wet van .... tot uitbreiding van de herstelmaatregelen voor de ondernemingen uit de bank- en financiŽle sector
Regering Y. Leterme II  

rechtsvordering
speciale procedure
financiŽle interventie
rechtsingang
verzekeringsmaatschappij
kredietinstelling
rechtsmiddel
vergoeding
economische stabilisatie
onteigening
economische recessie
monetaire crisis
bank
aandeelhouder

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2407/1 Wetsontwerp 5/2/2010
K. 52-2407/2 Verslag namens de commissie 12/3/2010
K. 52-2407/3 Tekst verbeterd door de commissie 12/3/2010
K. 52-2407/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/3/2010
4-1726/1 4-1726/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 26/3/2010
4-1726/2 4-1726/2 (PDF) Verslag namens de commissie 4/5/2010
4-1726/3 4-1726/3 (PDF) Verslag namens de commissie 4/5/2010
4-1726/4 4-1726/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissies 4/5/2010
4-1726/5 4-1726/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 6/5/2010
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
5/2/2010   Indiening Doc. K. 52-2407/1
12/3/2010   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 52-2406/3
24/3/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 147, p. 21-77
25/3/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+94/-9/o16)
Integraal verslag nr. 149, p. 62
Doc. K. 52-2407/4
25/3/2010   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
26/3/2010   Overzending Doc. 4-1726/1 4-1726/1 (PDF)
26/3/2010   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
26/3/2010   Verzending naar commissie: Justitie
5/5/2010   Inschrijving op agenda
6/5/2010   Algemene bespreking Hand. 4-121 Hand. 4-121 (PDF)
6/5/2010   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-121 Hand. 4-121 (PDF)
6/5/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-3/o8) Hand. 4-122 Hand. 4-122 (PDF)
Doc. 4-1726/5 4-1726/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
26/3/2010   Verzending naar commissie
21/4/2010   Inschrijving op agenda
21/4/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Roland Duchatelet
21/4/2010   Inleidende uiteenzetting
21/4/2010   Bespreking
4/5/2010   Inschrijving op agenda
4/5/2010   Bespreking
4/5/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-1/o0)
4/5/2010   Aanneming zonder amendering
4/5/2010   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1726/2 4-1726/2 (PDF)
4/5/2010   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Doc. 4-1726/4 4-1726/4 (PDF)
26/3/2010   Verzending naar commissie
4/5/2010   Inschrijving op agenda
4/5/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Yoeri Vastersavendts
4/5/2010   Bespreking
4/5/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
4/5/2010   Aanneming zonder amendering
4/5/2010   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1726/3 4-1726/3 (PDF)
4/5/2010   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Doc. 4-1726/4 4-1726/4 (PDF)
6/5/2010   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
2/6/2010   Bekrachtiging en afkondiging
14/6/2010   Bekendmaking (37072-37078)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 24/3/2010, 25/3/2010
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 6/5/2010
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/4/2010, 4/5/2010
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 4/5/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
2/6/2010 14/6/2010, blz 37072-37078