S. 4-1722 Dossierfiche K. 52-2424

Wetsontwerp tot wijziging van de kaderwet betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen gecodificeerd door het koninklijk besluit van 3 augustus 2007
Regering Y. Leterme II  

dienstverrichting
beroepsvereniging
programmawet
administratieve rechtspraak
rechtsmiddel
intellectueel
kaderwet
beroepsorganisatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2424/1 Wetsontwerp 11/2/2010
K. 52-2424/2 Verslag namens de commissie 10/3/2010
K. 52-2424/3 Tekst verbeterd door de commissie 10/3/2010
K. 52-2424/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/3/2010
4-1722/1 4-1722/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 26/3/2010
4-1722/2 4-1722/2 (PDF) Verslag namens de commissie 30/3/2010
4-1722/3 4-1722/3 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 30/3/2010
4-1722/4 4-1722/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 1/4/2010
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
11/2/2010   Indiening Doc. K. 52-2424/1
25/2/2010   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 143, p. 109
10/3/2010   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 52-2424/2
24/3/2010   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
25/3/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 149, p. 36-55
25/3/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+120/-0/o1)
Integraal verslag nr. 149, p. 72-73
Doc. K. 52-2424/4
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
24/3/2010   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
24/3/2010   Inschrijving op agenda
24/3/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet
24/3/2010   Bespreking
24/3/2010   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
25/3/2010   Inschrijving op agenda
26/3/2010   Overzending Doc. 4-1722/1 4-1722/1 (PDF)
26/3/2010   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
1/4/2010   Algemene bespreking Hand. 4-118 Hand. 4-118 (PDF)
1/4/2010   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-118 Hand. 4-118 (PDF)
1/4/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-2/o0) Hand. 4-119 Hand. 4-119 (PDF)
Doc. 4-1722/4 4-1722/4 (PDF)
1/4/2010   Aanneming zonder amendering
26/3/2010   Verzending naar commissie
29/3/2010   Inschrijving op agenda
29/3/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet
29/3/2010   Bespreking
Einde van de bespreking
30/3/2010   Inschrijving op agenda
30/3/2010   Bespreking
30/3/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
30/3/2010   Aanneming zonder amendering
30/3/2010   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1722/2 4-1722/2 (PDF)
30/3/2010   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Doc. 4-1722/3 4-1722/3 (PDF)
1/4/2010   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
18/4/2010   Bekrachtiging en afkondiging
8/6/2010   Bekendmaking (36068)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 25/3/2010
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 24/3/2010
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 1/4/2010
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 29/3/2010, 30/3/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/4/2010 8/6/2010, blz 36068