S. 4-1630 Dossierfiche                  

Nucleaire ontwapening
Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging  

ontwapening
non-proliferatie van kernwapens
hoorzitting
kernwapen
raket
NAVO
denuclearisatie
na de koude oorlog
trans-Atlantische betrekkingen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1630/1 4-1630/1 (PDF) Verslag namens de werkgroep 5/5/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/12/2009   Indiening
15/12/2009   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
15/12/2009   Verzending naar commissie
15/12/2009   Inschrijving op agenda
15/12/2009   Samenstelling van de werkgroep
"Nucleaire ontwapening"
15/12/2009   Leden van de werkgroep
CD&V : Sabine de Bethune, Elke Tindemans, MR : Armand De Decker, Philippe Monfils, Open Vld : Paul Wille, VB : Karim Van Overmeire, PS : Philippe Mahoux, sp.a : Fatma Pehlivan, cdH : Jean-Paul Procureur, Ecolo : Benoit Hellings
15/12/2009   Verzending naar werkgroep: Werkgroep "Nucleaire Ontwapening"
  Werkgroep "Nucleaire Ontwapening"
15/12/2009   Verzending naar werkgroep
18/12/2009   Inschrijving op agenda
18/12/2009   Benoeming van het bureau
voorzitter : de heer Philippe Mahoux
18/12/2009   Regeling van de werkzaamheden
14/1/2010   Inschrijving op agenda
14/1/2010   Hoorzitting met de heer Eric David, professor internationaal recht, ULB
over de juridische aspecten van de problematiek van de nucleaire ontwapening
14/1/2010   Gedachtewisseling
28/1/2010   Inschrijving op agenda
28/1/2010   Hoorzitting met de heer Tom Sauer, docent internationale politiek, Universiteit Antwerpen
over het nucleair strategisch denken en beweging
2/2/2010   Inschrijving op agenda
2/2/2010   Hoorzitting met professor André Dumoulin, Koninklijke Militaire School, ULG, réseau RMES
2/2/2010   Gedachtewisseling
12/2/2010   Inschrijving op agenda
12/2/2010   Hoorzitting met de heer Eric Remacle, professor aan de ULB
Impact van de Amerikaans-Russische gesprekken over de vermindering van de strategische atoomwapens en de anti-raketsystemen op de Europese, transatlantische en globale veiligheid.
25/2/2010   Inschrijving op agenda
25/2/2010   Hoorzitting met de heer Joseph Henrotin, onderzoeker bij het Centre d'Analyse et de Prévision des Risques Internationaux (CAPRI, Paris) en medewerker bij het Institut de Stratégie Comparée, hoofdredacteur van Défense & Sécurité Internationale
Trends en prospectief van de nucleaire proliferatie en van de militaire tegenmaatregelen - een doctrinale lezing
2/3/2010   Inschrijving op agenda
2/3/2010   Hoorzitting met professor Rik Coolsaet, UGent
over de recente strategische ontwikkelingen met betrekking tot de resterende kerntaak van België
2/3/2010   Gedachtewisseling
9/3/2010   Inschrijving op agenda
9/3/2010   Hoorzitting met dr. Luc Mampaey, onderzoeker bij de Group for Research and Information on Peace and Security (GRIP)
over de kernwapenvrije zones : stand van zaken, balans en nieuwe uitdagingen
17/3/2010   Inschrijving op agenda
17/3/2010   Hoorzitting met de heer Werner Bauwens, bijzonder gezant voor de ontwapening en de non-proliferatie
over 10 jaar Belgisch beleid van non-proliferatie en ontwapening en de perspectieven voor de volgende herzieningsconferentie van het Verdrag inzake non-proliferatie
17/3/2010   Gedachtewisseling
20/4/2010   Inschrijving op agenda
20/4/2010   Hoorzitting met dr. Philippe de Salle, Artsen voor de preventie van kernoorlog
De internationale conferentie over de herziening van het Verdrag inzake de non-proliferatie van kernwapens.- Dialoog met het middenveld
20/4/2010   Hoorzitting met de heer Hans Lammerant, Vredesactie
De internationale conferentie over de herziening van het Verdrag inzake de non-proliferatie van kernwapens.- Dialoog met het middenveld
5/5/2010   Verslag namens de werkgroep Doc. 4-1630/1 4-1630/1 (PDF)
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beëindigd 15/12/2009
Werkgroep "Nucleaire Ontwapening"
Behandeling beëindigd 15/12/2009, 14/1/2010, 28/1/2010, 2/2/2010, 12/2/2010, 25/2/2010, 2/3/2010, 9/3/2010, 17/3/2010, 20/4/2010