S. 4-1620 Dossierfiche K. 52-2171

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse
François-Xavier de Donnea   Patrick Dewael   Herman De Croo   André Frédéric   Ludwig Vandenhove   Stefaan Van Hecke   Servais Verherstraeten   Daniel Ducarme   Josy Arens  

Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
beheer
personeelsbeheer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2171/1 Wetsvoorstel 25/9/2009
K. 52-2171/2 Addendum 7/10/2009
K. 52-2171/3 Amendementen 23/12/2009
K. 52-2171/4 Addendum 13/1/2010
K. 52-2171/5 Verslag namens de commissie 25/1/2010
K. 52-2171/6 Tekst aangenomen door de commissie 25/1/2010
K. 52-2171/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/1/2010
4-1620/1 4-1620/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 29/1/2010
4-1620/2 4-1620/2 (PDF) Verslag namens de commissie 16/3/2010
4-1620/3 4-1620/3 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 16/3/2010
4-1620/4 4-1620/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 1/4/2010
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
25/9/2009   Indiening Doc. K. 52-2171/1
15/10/2009   Inoverwegingneming
25/1/2010   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 52-2171/5
28/1/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 139, p. 3-4
28/1/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 139, p. 22-23
Doc. K. 52-2171/7
28/1/2010   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
29/1/2010   Overzending Doc. 4-1620/1 4-1620/1 (PDF)
29/1/2010   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
25/3/2010   Inschrijving op agenda
1/4/2010   Algemene bespreking Hand. 4-118 Hand. 4-118 (PDF)
1/4/2010   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-118 Hand. 4-118 (PDF)
1/4/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o6) Hand. 4-119 Hand. 4-119 (PDF)
Doc. 4-1620/4 4-1620/4 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
29/1/2010   Verzending naar commissie
9/3/2010   Inschrijving op agenda
9/3/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Ann Somers
9/3/2010   Hoorzitting met de heer Bart Van Lijsebeth, voorzitter van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten
9/3/2010   Hoorzitting met de heer Guy Rapaille, voorzitter van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
9/3/2010   Bespreking
16/3/2010   Inschrijving op agenda
16/3/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o2)
16/3/2010   Aanneming zonder amendering
16/3/2010   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1620/2 4-1620/2 (PDF)
16/3/2010   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Doc. 4-1620/3 4-1620/3 (PDF)
1/4/2010   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
18/4/2010   Bekrachtiging en afkondiging
17/6/2010   Bekendmaking (37706-37708)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 28/1/2010
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 1/4/2010
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 9/3/2010, 16/3/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/4/2010 17/6/2010, blz 37706-37708