S. 4-1563 Dossierfiche K. 52-2314

Wetsontwerp tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel
Regering Y. Leterme II  

werkgelegenheidsbevordering
beroepsopleiding
ontslag
gezinsuitkering
krijgsmacht
beŽindiging van het werkverband
militair personeel
vrijwillige legerdienst
loon
statuut van de ambtenaar
cumulatie van inkomsten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2314/1 Wetsontwerp 7/12/2009
K. 52-2314/2 Amendement 11/12/2009
K. 52-2314/3 Verslag namens de commissie 16/12/2009
K. 52-2314/4 Tekst verbeterd door de commissie 16/12/2009
K. 52-2314/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/12/2009
4-1563/2 4-1563/2 (PDF) Amendementen 18/12/2009
4-1563/1 4-1563/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 19/12/2009
4-1563/3 4-1563/3 (PDF) Verslag namens de commissie 19/12/2009
4-1563/4 4-1563/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 19/12/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
7/12/2009   Indiening Doc. K. 52-2314/1
16/12/2009   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-2314/3
17/12/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 131, p. 87-108 en 122
17/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+110/-22/o0)
Integraal verslag nr. 131, p. 122-123
Hand. 4-103 Hand. 4-103 (PDF)
Doc. K. 52-2314/5
17/12/2009   Aanneming zonder amendering
10/12/2009   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/24 4-82/24 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
17/12/2009   Inschrijving op agenda
18/12/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/12/2009   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-1563/1 4-1563/1 (PDF)
18/12/2009   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
19/12/2009   Algemene bespreking
19/12/2009   Artikelsgewijze bespreking
19/12/2009   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag
19/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-10/o1) Hand. 4-105 Hand. 4-105 (PDF)
Doc. 4-1563/4 4-1563/4 (PDF)
19/12/2009   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
18/12/2009   Verzending naar commissie
18/12/2009   Inschrijving op agenda
18/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Els Schelfhout
18/12/2009   Bespreking
18/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-3/o1)
18/12/2009   Aanneming zonder amendering
19/12/2009   Inschrijving op agenda
19/12/2009   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 12 stemmen tegen 1 stem bij 1 onthouding
Doc. 4-1563/3 4-1563/3 (PDF)
19/12/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/12/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/1/2010   Bekrachtiging en afkondiging
12/2/2010   Bekendmaking (8807-8817)
26/2/2010   Erratum (13125-13126)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 17/12/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/12/2009
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 18/12/2009, 19/12/2009
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 4/1/2010 5 8/1/2010
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 4/1/2010 25 28/1/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/1/2010 12/2/2010, blz 8807-8817
Errata
Op 26/2/2010, blz 13125-13126