S. 4-1522 Dossierfiche K. 52-1667

Wetsontwerp houdende bepalingen van het sociaal strafrecht
Regering Y. Leterme I  

strafrecht
sociaal recht
strafsanctie
sociale balans
arbeidsrecht
overtreding
arbeidsinspectie
administratieve sanctie
geldboete
rechtsmiddel
sociale zekerheid
arbeidsrechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1667/1 Wetsontwerp 11/12/2008
K. 52-1667/2 Geco÷rdineerde tekst 11/12/2008
K. 52-1667/3 Amendement 10/11/2009
K. 52-1667/5 Tekst aangenomen door de commissie 27/11/2009
K. 52-1667/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 3/12/2009
4-1522/1 4-1522/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 4/12/2009
K. 52-1667/4 Verslag namens de commissie 14/1/2010
4-1522/2 4-1522/2 (PDF) Verslag namens de commissie 4/5/2010
4-1522/3 4-1522/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 6/5/2010
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
11/12/2008   Indiening Doc. K. 52-1667/1
27/11/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 52-1666/9
3/12/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 126, p. 1-37
3/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+109/-0/o23)
Integraal verslag nr. 126, p. 83
Doc. K. 52-1667/6
3/12/2009   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
3/12/2009   Overzending Doc. 4-1522/1 4-1522/1 (PDF)
3/12/2009   Verzending naar commissie: Justitie
5/5/2010   Inschrijving op agenda
6/5/2010   Algemene bespreking Hand. 4-121 Hand. 4-121 (PDF)
6/5/2010   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-121 Hand. 4-121 (PDF)
6/5/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o6) Hand. 4-122 Hand. 4-122 (PDF)
Doc. 4-1522/3 4-1522/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
3/12/2009   Verzending naar commissie
20/1/2010   Inschrijving op agenda
20/1/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Yoeri Vastersavendts
20/1/2010   Inleidende uiteenzetting door Stefaan De Clerck,
minister van Justitie
27/1/2010   Inschrijving op agenda
27/1/2010   Bespreking
9/3/2010   Inschrijving op agenda
9/3/2010   Bespreking
23/3/2010   Inschrijving op agenda
23/3/2010   Niet behandeld
24/3/2010   Inschrijving op agenda
24/3/2010   Bespreking
30/3/2010   Inschrijving op agenda
30/3/2010   Bespreking
20/4/2010   Inschrijving op agenda
20/4/2010   Bespreking
20/4/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o2)
20/4/2010   Aanneming zonder amendering
4/5/2010   Inschrijving op agenda
4/5/2010   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 4-1522/2 4-1522/2 (PDF)
6/5/2010   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
2/6/2010   Bekrachtiging en afkondiging
1/7/2010   Bekendmaking (43710-43711)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 3/12/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 6/5/2010
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 20/1/2010, 27/1/2010, 9/3/2010, 24/3/2010, 30/3/2010, 20/4/2010, 4/5/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
2/6/2010 1/7/2010, blz 43710-43711