S. 4-1090 Dossierfiche K. 52-1740

Wetsontwerp houdende instemming met het Besluit van de Raad van de Europese Unie van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen
Regering H. Van Rompuy I  

ratificatie van een overeenkomst
landbouwheffing
BTW
meerjarig financieel kader
bijdrage van de lidstaten
nationale uitvoeringsmaatregel
bijdrage naar BNP
besluit (EU)
financiering van de EU-begroting
eigen middelen
douanerechten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1090/1 4-1090/1 (PDF) Wetsontwerp 7/1/2009
4-1090/2 4-1090/2 (PDF) Verslag namens de commissie 13/1/2009
K. 52-1740/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 16/1/2009
K. 52-1740/2 Verslag namens de commissie 27/1/2009
K. 52-1740/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 29/1/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/1/2009   Indiening Doc. 4-1090/1 4-1090/1 (PDF)
7/1/2009   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
14/1/2009   Inschrijving op agenda
15/1/2009   Algemene bespreking Hand. 4-59 Hand. 4-59 (PDF)
15/1/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-58 Hand. 4-58 (PDF)
15/1/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-0/o15) Hand. 4-59 Hand. 4-59 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
7/1/2009   Verzending naar commissie
13/1/2009   Inschrijving op agenda
13/1/2009   Aanwijzing rapporteur(s): François Roelants du Vivier
13/1/2009   Bespreking
13/1/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
13/1/2009   Aanneming zonder amendering
13/1/2009   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. K. 52-1740/2
  [K2] Behandeling door Kamer
15/1/2009   Overzending Doc. K. 52-1740/1
27/1/2009   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-1740/2
29/1/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 80, p. 66-68
29/1/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+96/-0/o27)
Integraal verslag nr. 80, p. 82
Doc. K. 52-1740/3
29/1/2009   Aanneming zonder amendering
29/1/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
31/1/2009   Bekrachtiging en afkondiging
24/2/2009   Bekendmaking (15968-15975)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/1/2009
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 13/1/2009
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 29/1/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
31/1/2009 24/2/2009, blz 15968-15975