S. 3-700 Dossierfiche K. 51-468

Ontwerp tot herziening van artikel 41, tweede en vijfde lid, tweede volzin, van de Grondwet
Alfons Borginon   Patrick Janssens   Nahima Lanjri   Ludo Van Campenhout   Anne Barzin   Valérie Déom   Jean-Jacques Viseur  

verdeling van de bevoegdheden
gemeentelijk publiekrechtelijk lichaam
herziening van de grondwet
organisatie van verkiezingen
referendum
gewesten en gemeenschappen van België
gemeenteraadsverkiezing
bevoegdheidsoverdracht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-468/1 Herziening van de grondwet 21/11/2003
K. 51-468/2 Amendement 27/1/2004
K. 51-468/3 Amendement 4/3/2004
K. 51-468/4 Amendement 28/4/2004
K. 51-468/5 Verslag namens de commissie 7/5/2004
K. 51-468/6 Tekst voorgelegd aan de plenaire vergadering 13/5/2004
K. 51-468/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/5/2004
3-700/1 3-700/1 (PDF) Ontwerp van tekst overgezonden door de Kamer 14/5/2004
3-700/2 3-700/2 (PDF) Verslag namens de commissie 3/2/2005
3-700/3 3-700/3 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 16/2/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
21/11/2003   Indiening Doc. K. 51-468/1
7/5/2004   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-468/5
13/5/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 64, p. 45-46
13/5/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 64, p. 57-58
Doc. K. 51-468/7
13/5/2004   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
14/5/2004   Overzending Doc. 3-700/1 3-700/1 (PDF)
14/5/2004   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
10/2/2005   Inschrijving op agenda
16/2/2005   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-700/3 3-700/3 (PDF)
16/2/2005   Amendementen ingetrokken
17/2/2005   Algemene bespreking Hand. 3-97 Hand. 3-97 (PDF)
17/2/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 3-97 Hand. 3-97 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
14/5/2004   Verzending naar commissie
21/10/2004   Inschrijving op agenda
21/10/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
21/10/2004   Bespreking
3/2/2005   Inschrijving op agenda
3/2/2005   Bespreking
3/2/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o2)
3/2/2005   Aanneming zonder amendering
3/2/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-700/2 3-700/2 (PDF)
17/2/2005   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
26/3/2005   Bekrachtiging en afkondiging
7/4/2005   Bekendmaking (14559-14560)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/5/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 17/2/2005
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/10/2004, 3/2/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/3/2005 7/4/2005, blz 14559-14560