S. 3-504 Dossierfiche K. 51-596

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting en tot tijdelijke toelating tot de benoeming in overtal van magistraten
Regering G. Verhofstadt II  

judiciŽle rechtspraak
magistraat
provincie Henegouwen
criminaliteit
hogere rechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-596/1 Wetsontwerp 16/12/2003
K. 51-596/2 Amendementen 13/1/2004
K. 51-596/3 Amendementen 21/1/2004
K. 51-596/4 Verslag namens de commissie 29/1/2004
K. 51-596/5 Tekst verbeterd door de commissie 29/1/2004
K. 51-596/6 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 5/2/2004
K. 51-596/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 5/2/2004
3-504/1 3-504/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 9/2/2004
3-504/2 3-504/2 (PDF) Amendementen 11/2/2004
3-504/3 3-504/3 (PDF) Verslag namens de commissie 17/2/2004
3-504/4 3-504/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/2/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
16/12/2003   Indiening Doc. K. 51-596/1
29/1/2004   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-596/4
5/2/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 48, p. 33-77 + nr. 49, p. 24-25
5/2/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+95/-36/o1)
Integraal verslag nr. 49, p. 28
Doc. K. 51-596/7
5/2/2004   Aanneming zonder amendering
Verbeterd
  [S2] Behandeling door Senaat
9/2/2004   Overzending
9/2/2004   Verzending naar commissie: Justitie
12/2/2004   Inschrijving op agenda
19/2/2004   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-504/2 3-504/2 (PDF)
19/2/2004   Algemene bespreking Hand. 3-44 Hand. 3-44 (PDF)
19/2/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-44 Hand. 3-44 (PDF)
19/2/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+37/-15/o3) Hand. 3-44 Hand. 3-44 (PDF)
Doc. 3-504/4 3-504/4 (PDF)
  Commissie: Justitie
9/2/2004   Verzending naar commissie
11/2/2004   Inschrijving op agenda
11/2/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Nathalie de†T'†Serclaes
11/2/2004   Bespreking
11/2/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-5/o0)
11/2/2004   Aanneming zonder amendering
17/2/2004   Inschrijving op agenda
17/2/2004   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-504/3 3-504/3 (PDF)
19/2/2004   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
11/3/2004   Bekrachtiging en afkondiging
19/3/2004   Bekendmaking (16009-16010)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 5/2/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/2/2004
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 11/2/2004, 17/2/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/3/2004 19/3/2004 , blz 16009-16010

Kruispuntbank van de wetgeving