S. 3-293 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6, ß 1, VIII, 4į, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Jean-Marie Dedecker    Hugo Coveliers   

buitenlandse staatsburger
stemrecht
gemeenteraadsverkiezing
bevoegdheidsoverdracht
gewestvorming
institutionele hervorming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-293/1 3-293/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 30/10/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
30/10/2003   Indiening Doc. 3-293/1 3-293/1 (PDF)
6/11/2003   Inoverwegingneming
6/11/2003   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
6/11/2003   Verzending naar commissie
20/11/2003   Inschrijving op agenda
20/11/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Jean FranÁois Istasse
20/11/2003   Inleidende uiteenzetting
mede-indiener van het wetsvoorstel
20/11/2003   Bespreking
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 20/11/2003