S. 3-1705 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, teneinde de veiligheid van de bestuurders van tweewielige motorvoertuigen te verhogen
commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden  

wegverkeer
verkeersveiligheid
tweewielig voertuig
motie van het Parlement
verkeersregels

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1705/2 3-1705/2 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 17/5/2006
3-1705/1 3-1705/1 (PDF) Verslag namens de commissie 24/5/2006
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/5/2006   Indiening
10/5/2006   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
1/6/2006   Inschrijving op agenda
8/6/2006   Algemene bespreking Hand. 3-169 Hand. 3-169 (PDF)
8/6/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-0/o8) Hand. 3-169 Hand. 3-169 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
10/5/2006   Verzending naar commissie
17/5/2006   Inschrijving op agenda
17/5/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Van Nieuwkerke
17/5/2006   Bespreking
17/5/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
17/5/2006   Aanneming zonder amendering
24/5/2006   Inschrijving op agenda
24/5/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 3-1705/1 3-1705/1 (PDF)
24/5/2006   Tekst aangenomen Doc. 3-1705/2 3-1705/2 (PDF)
8/6/2006   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Minister van Mobiliteit
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 8/6/2006
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 17/5/2006, 24/5/2006