S. 3-1556 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie om het statuut van milieuvluchteling in de internationale verdragen te erkennen
Philippe Mahoux   

vluchteling
achteruitgang van het milieu
migratie
internationaal humanitair recht
motie van het Parlement
opwarming van het klimaat
milieukosten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1556/1 3-1556/1 (PDF) Voorstel van resolutie 3/2/2006
3-1556/2 3-1556/2 (PDF) Verslag namens de commissie 21/3/2006
3-1556/3 3-1556/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 21/3/2006
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/2/2006   Indiening Doc. 3-1556/1 3-1556/1 (PDF)
9/2/2006   Inoverwegingneming
9/2/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
13/4/2006   Inschrijving op agenda
20/4/2006   Algemene bespreking Hand. 3-159 Hand. 3-159 (PDF)
20/4/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-12/o6) Hand. 3-159 Hand. 3-159 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
9/2/2006   Verzending naar commissie
21/3/2006   Inschrijving op agenda
21/3/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Margriet Hermans
21/3/2006   Bespreking
21/3/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-0/o3)
21/3/2006   Aanneming zonder amendering
21/3/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1556/2 3-1556/2 (PDF)
21/3/2006   Tekst aangenomen Doc. 3-1556/3 3-1556/3 (PDF)
20/4/2006   Mededeling aan bestemmeling(en)
Mededeling aan de Eerste Minister, de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Ontwikkelingssamenwerking.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/4/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 21/3/2006