S. 3-1489 Dossierfiche K. 51-2248

Wetsontwerp houdende instemming met het Amendement op het Protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten, gedaan te Beijing op 3 december 1999
Regering G. Verhofstadt II  

verontreiniging van de stratosfeer
chemisch zout
ratificatie van een overeenkomst
stratosfeervervuilende stof
ozon

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1489/1 3-1489/1 (PDF) Wetsontwerp 20/12/2005
3-1489/2 3-1489/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/1/2006
K. 51-2248/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 3/2/2006
K. 51-2248/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/2/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/12/2005   Indiening Doc. 3-1489/1 3-1489/1 (PDF)
20/12/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
26/1/2006   Inschrijving op agenda
2/2/2006   Algemene bespreking Hand. 3-148 Hand. 3-148 (PDF)
2/2/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-148 Hand. 3-148 (PDF)
2/2/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+64/-0/o0) Hand. 3-149 Hand. 3-149 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/12/2005   Verzending naar commissie
24/1/2006   Inschrijving op agenda
24/1/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Jacinta De Roeck
24/1/2006   Bespreking
24/1/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
24/1/2006   Aanneming zonder amendering
24/1/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1489/2 3-1489/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
2/2/2006   Overzending Doc. K. 51-2248/1
8/2/2006   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 528
23/2/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 194, p. 38-39
23/2/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 194, p. 51
Doc. K. 51-2248/2
23/2/2006   Aanneming zonder amendering
23/2/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/3/2006   Bekrachtiging en afkondiging
26/4/2006   Bekendmaking (21858-21866)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 2/2/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 24/1/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/2/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/3/2006 26/4/2006, blz 21858-21866