S. 3-1452 Dossierfiche K. 51-2247

Wetsontwerp houdende instemming met het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), gedaan te Den Haag op 25 februari 2005
Regering G. Verhofstadt II  

intellectuele eigendom
diplomatieke onschendbaarheid
ontwerp en model
Benelux
ratificatie van een overeenkomst
overeenkomstprotocol
nationale uitvoeringsmaatregel
merk

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1452/1 3-1452/1 (PDF) Wetsontwerp 29/11/2005
3-1452/2 3-1452/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/1/2006
K. 51-2247/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 3/2/2006
K. 51-2247/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/2/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/11/2005   Indiening Doc. 3-1452/1 3-1452/1 (PDF)
29/11/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
26/1/2006   Inschrijving op agenda
2/2/2006   Algemene bespreking Hand. 3-148 Hand. 3-148 (PDF)
2/2/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-148 Hand. 3-148 (PDF)
2/2/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+64/-0/o0) Hand. 3-149 Hand. 3-149 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
29/11/2005   Verzending naar commissie
29/11/2005   Inschrijving op agenda
29/11/2005   Niet behandeld
24/1/2006   Inschrijving op agenda
24/1/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Willems
24/1/2006   Bespreking
24/1/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
24/1/2006   Aanneming zonder amendering
24/1/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1452/2 3-1452/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
2/2/2006   Overzending Doc. K. 51-2247/1
8/2/2006   Aanneming in commissie (zonder veslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 528
23/2/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 194, p. 38
23/2/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 194, p. 50
Doc. K. 51-2247/2
23/2/2006   Aanneming zonder amendering
23/2/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/3/2006   Bekrachtiging en afkondiging
26/4/2006   Bekendmaking (21866-21898)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 2/2/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 24/1/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/2/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/3/2006 26/4/2006, blz 21866-21898