S. 3-1317 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie om een volksraadpleging te organiseren in het raam van het debat over het openstellen van adoptie voor paren van hetzelfde geslacht
Jean-Marie Cheffert    Jihane Annane   

motie van het Parlement
referendum
ongehuwd samenleven
seksuele minderheid
adoptie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1317/1 3-1317/1 (PDF) Voorstel van resolutie 19/7/2005
3-1317/2 3-1317/2 (PDF) Amendementen 15/3/2006
3-1317/3 3-1317/3 (PDF) Verslag namens de commissie 18/4/2006
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/7/2005   Indiening Doc. 3-1317/1 3-1317/1 (PDF)
13/10/2005   Inoverwegingneming
13/10/2005   Verzending naar commissie: Justitie
13/4/2006   Inschrijving op agenda
20/4/2006   Algemene bespreking Hand. 3-159 Hand. 3-159 (PDF)
20/4/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-18/o2)
Aanneming van de conclusies van de commissie
Hand. 3-159 Hand. 3-159 (PDF)
  Commissie: Justitie
13/10/2005   Verzending naar commissie
14/2/2006   Inschrijving op agenda
14/2/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Willems
14/2/2006   Bespreking
15/2/2006   Inschrijving op agenda
15/2/2006   Niet behandeld
15/3/2006   Inschrijving op agenda
15/3/2006   Bespreking
15/3/2006   Stemming over het geheel: verworpen (+8/-3/o2)
15/3/2006   Verwerping
18/4/2006   Inschrijving op agenda
18/4/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 3-1317/3 3-1317/3 (PDF)
20/4/2006   Verwerping
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Verworpen 20/4/2006
[S1] Behandeling door Senaat
Verworpen 20/4/2006
Commissie: Justitie
Verworpen 14/2/2006, 15/3/2006, 18/4/2006