S. 2-950 Dossierfiche                  

Evaluatie van de uitvoering van het nationaal plan ter bestrijding van het geweld tegen vrouwen.- Beleidsintenties van mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen voor het jaar 2002
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen  

rechten van de vrouw
geweld
regeringsbeleid
positie van de vrouw
vrouwenarbeid
gelijke behandeling van man en vrouw
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
vrouw
slachtoffer
lichamelijk geweld
seksueel geweld
mensenhandel
huiselijk geweld
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-950/1 2-950/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 18/7/2002
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/1/2002   Indiening
16/1/2002   Verzending naar commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
  Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
16/1/2002   Verzending naar commissie
16/1/2002   Inschrijving op agenda
16/1/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Magdeleine Willame-Boonen
16/1/2002   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
16/1/2002   Inleidende uiteenzetting
minister van Justitie
16/1/2002   Gedachtewisseling
28/5/2002   Inschrijving op agenda
28/5/2002   Bespreking met het oog op het opstellen van aanbevelingen
25/6/2002   Inschrijving op agenda
25/6/2002   Hoorzitting met mevrouw Béatrice Elskens en de heer Walter Buylaert, adviseurs bij het kabinet van mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
25/6/2002   Hoorzitting met de heer Van Gils en mevrouw Hoornaert, geneesheren, ("Centre prévention violences conjugales et familiales", Brussel)
25/6/2002   Hoorzitting met mevrouw Olga Van de Vloed, geneesheer (Vluchthuis Hasselt)
25/6/2002   Gedachtewisseling
18/7/2002   Inschrijving op agenda
18/7/2002   Bespreking met het oog op het opstellen van aanbevelingen
18/7/2002   Aanneming van de aanbevelingen
de aanbevelingen zijn eenparig aangenomen (9 stemmen)
18/7/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-950/1 2-950/1 (PDF)
18/7/2002   Einde van de behandeling
16/1/2002   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
Behandeling beëindigd 16/1/2002, 25/6/2002, 18/7/2002