S. 2-609 Dossierfiche K. 50-1068

De Europese Raad van Nice (7, 8 en 9 december 2000)
Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

Europese Raad
topconferentie
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
uitbreiding van de Europese Unie
consolidatie van de Europese Unie
Europese Commissie
nauwere samenwerking
Europees Comité van de Regio's
intergouvernementele conferentie (EU)
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Europees Parlement
Lid van de Europese Commissie
Europese Unie
belastingharmonisatie
gemeenschappelijk handelsbeleid
EU-strategie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-609/1 2-609/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 24/1/2001
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
6/12/2000   Indiening Doc. 2-609/1 2-609/1 (PDF)
6/12/2000   Verzending naar een andere commissie: Federaal adviescomité Europese Aangelegenheden
13/12/2000   Einde behandeling
  [K2] Behandeling door Kamer
6/12/2000   Indiening Doc. 2-609/1 2-609/1 (PDF)
  Commissie: Federaal adviescomité Europese Aangelegenheden
6/12/2000   Verzending naar een andere commissie
6/12/2000   Inschrijving op agenda
6/12/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Herman De Croo
6/12/2000   Gedachtewisseling
met de heer Guy Verhofstadt, eerste minister
13/12/2000   Inschrijving op agenda
13/12/2000   Gedachtewisseling
met de heer Guy Verhofstadt, eerste minister, en de heer Louis Michel, minister van Buitenlandse Zaken
13/12/2000   Einde behandeling
24/1/2001   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 6/12/2000, 13/12/2000
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd