S. 2-306 Dossierfiche K. 50-476

Wetsontwerp houdende instemming met het WEU-Akkoord inzake veiligheid, gedaan te Brussel op 28 maart 1995
Regering G. Verhofstadt I  

vertrouwelijkheid
ratificatie van een overeenkomst
uitwisseling van informatie
Europees defensiebeleid
toegang tot de informatie
West-Europese Unie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-306/1 2-306/1 (PDF) Wetsontwerp 20/1/2000
2-306/2 2-306/2 (PDF) Verslag namens de commissie 8/2/2000
2-306/3 2-306/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 8/2/2000
K. 50-476/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 25/2/2000
K. 50-476/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 6/4/2000
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/1/2000   Indiening Doc. 2-306/1 2-306/1 (PDF)
20/1/2000   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
24/2/2000   Inschrijving op agenda
24/2/2000   Algemene bespreking Hand. 2-30 Hand. 2-30 (PDF)
24/2/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-30 Hand. 2-30 (PDF)
24/2/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o0) Hand. 2-30 Hand. 2-30 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/1/2000   Verzending naar commissie
8/2/2000   Inschrijving op agenda
8/2/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Josy Dubiť
8/2/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o2)
8/2/2000   Aanneming zonder amendering
8/2/2000   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-306/2 2-306/2 (PDF)
8/2/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-306/3 2-306/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
24/2/2000   Overzending Doc. K. 50-476/1
27/3/2000   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 87
6/4/2000   Bespreking
Handelingen nr. 51, p. 35
6/4/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr. 51, p. 47
Doc. K. 50-476/2
6/4/2000   Aanneming zonder amendering
6/4/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/5/2000   Bekrachtiging en afkondiging
26/10/2000   Bekendmaking (36065-36068)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/2/2000
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 8/2/2000
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 6/4/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/5/2000 26/10/2000, blz 36065-36068